Isslanöarna

Det sägs att Isslanöarna skapades när en gud kastades ner från himlen. Guden bönade och bad om att få komma tillbaka, men tilläts inte. Denne började då gråta röda tårar och tårarna bildade då de olika öarna när de träffade vattenytan.
Man brukar prata om att guden grät så mycket att tårarna när tårarna landade runt denne fastnade guden mellan dem och kunde inte ta sig därifrån. Med tidens gång blev guden allt äldre och sten började krypa upp längs benen. Till sist var guden helt innesluten av sten och föll i sömn.
Ibland brukar guden vakna upp, slå sönder stentaket och ryta och förbanna dem som förvisade denne, men alltid slutade det med att guden grät sina röda tårar. Därav har man namngivit guden i sten till Gråt.

Isslanöarna

Drakens Vingar Mortsnavs