Rod of Blasting

Category:
staff/wand
Description:

+ 1 till damage och attack roll

Bio:

Rod of Blasting

Drakens Vingar Mortsnavs