Drakens Vingar

Descent

Efter drömmen vi hade tog vi oss nedför trappan. Nu var allt normal, eller så normalt det kunde bli. Väl där fann vi ingen och vi letade runt. Det visade sig att munkarna åt frukost på innergården. Vi begav oss dit för att få något mättande och vi stötte ihop med “Vad han nu heter”. Han hade en bricka med mat som han troligen hade tänkt bära upp till oss, för han sträckte fram den och sa ‘ta för er’. Balzahaar ville komma till botten av vad det var med den där, minst sagt konstiga, drömmen vi alla haft. Det var något olycksbådande över den och hela stället och det kunde Atumnia hålla med om. Han frågade “Vad han nu heter” om det som förklarade att vi inte var de enda som det hänt för. Balzahaar begärde att få hjälpa dem och prata med Norje, överstemunken.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.